5,5 εκατομμύρια χλμ. κάθε χρόνο, χωρίς 1 ατύχημα

Τα σύνθετα έργα που απαιτούν ειδικά διαμορφωμένους και εξοπλισμένους αποθηκευτικούς χώρους, στόλους εξειδικευμένων οχημάτων και πολυάριθμα περιφερειακά κέντρα διανομής προϋποθέτουν πλήρεις διαδικασίες, εκπαίδευση και αρμονικό συντονισμό.

Για να φθάνει με ασφάλεια, σε ιδανική κατάσταση στον προορισμό του κάθε ένα από τα 9.000 δέματα που μας εμπιστεύονται καθημερινά οι πελάτες μας εφαρμόζουμε την ολική ποιότητα που μόνον ο κεντρικός έλεγχος και η ενιαία εταιρική κουλτούρα μπορούν να διασφαλίζουν.

can-stock-photo_csp8169669
5500000

5,5 εκατομμύρια χλμ. κάθε χρόνο, χωρίς 1 ατύχημα

Ολική ποιότητα

Από το θεμελιώδες ISO 9001:2008 και την πιστοποίηση TÜV NORD CERT (Υπουργική Απόφαση 1348/2004) για την αποθήκευση και μεταφορά ιατροτεχνολογικού υλικού ως την πιστοποίηση των εργασιακών συνθηκών από διεθνείς οργανισμούς και την εξειδικευμένη εκπαίδευση φαρμακοεπαγρύπνησης για το προσωπικό, έστω και η προσωρινή εναπόθεση φαρμακευτικών προϊόντων προϋποθέτει τις πιο υψηλές προδιαγραφές διαδικασιών και ποιότητας.

Ο προσδιορισμός, η αξιολόγηση και η διαχείριση κινδύνων, ο σχεδιασμός επιχειρησιακής συνέχειας, η ειδική εταιρική διαδικασία ασφάλειας προϊόντων, χώρων και οχημάτων και η σχετική εκπαίδευση του προσωπικού από τον υπεύθυνο ασφαλείας, η ειδική εκπαίδευση σε καλές πρακτικές διανομής ευαίσθητων προϊόντων είναι μερικές μόνον από τις διαδικασίες που η εταιρεία έχει καθιερώσει για να διασφαλίσει την ποιότητα σε κάθε στάδιο και στο πιο υψηλό επίπεδο.

Και επειδή όλες τις διαδικασίες τις τρέχουν άνθρωποι, η Intralink Logistics έχει πιστοποιηθεί από τον διεθνή οργανισμό πιστοποίησης εργασιακών συνθηκών Intertek με βαθμολογία (78 γενική, 83 για τις εγκαταστάσεις) που υπερβαίνει κατά πολύ τον ελληνικό μέσο όρο (67) και εξηγεί με τη σειρά της τον επαγγελματισμό, την αγάπη και την αφοσίωση των ανθρώπων μας στη δουλειά τους.

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι απότοκο της προσέγγισης ολικής ποιότητας της εταιρείας και περιλαμβάνει τόσο τη φροντίδα για το περιβάλλον όσο και για την κοινωνία και τις τοπικές κοινότητες γενικότερα. Μακριά από κάθε δημοσιότητα, η εταιρεία προσφέρει δωρεάν μεταφορικό έργο σε οργανισμούς και ιδρύματα ειδικού σκοπού, μειώνει διαδοχικά το αποτύπωμά της σε διοξείδιο του άνθρακα εντάσσοντας στον στόλο της οχήματα της φιλικότερης προς το περιβάλλον κατηγορίας Euro 6 και συμβάλλει ενεργά στην προσπάθεια ανακύκλωσης με πληθώρα υλικών συσκευασίας που εμπλέκονται στην υλοποίηση του καθημερινού της έργου.

share to social media...
Share on linkedin
Linkedin
Share on google
Google
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Track & Trace