101 παραδόσεις κάθε ώρα, πάντα στην ώρα τους

Ειδικευόμαστε όμως στον τομέα των φαρμάκων. Οι μακροχρόνιες συνεργασίες μας με φαρμακευτικές εταιρείες έχουν εμποτίσει το DNA της Intralink Logistics με το γονίδιο της συνέπειας.

Γιατί, όταν δεν ξέρεις ποια φορά θα είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου, κάνεις τα αδύνατα δυνατά για να παραδίδεις έγκαιρα, κάθε φορά..

 

Ειδικές προδιαγραφές σε όλο το φάσμα για φάρμακα και προϊόντα υγείας

Η Intralink Logistics πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές για τη μεταφορά και διανομή φαρμάκων και προϊόντων υγείας. Οι ειδικά εξοπλισμένες και υπερπλήρεις εγκαταστάσεις διασφαλίζουν αξιόπιστη μεταφορά, με ασφάλεια και ακρίβεια.

Τα φάρμακα εναποτίθενται σε χωριστές ενδεδειγμένες ζώνες όπου έχει πρόσβαση μόνον εξουσιοδοτημένο προσωπικό, ενώ υπάρχει σύστημα εντοπισμού εισβολέων ώστε να αποτρέπεται η πρόσβαση σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Η εταιρεία τηρεί χρονοδιάγραμμα, οδηγίες και έκθεση καθαρισμού, καθώς και προληπτικό πρόγραμμα καταπολέμησης επιβλαβών οργανισμών. Επιπλέον, καταρτίζει χάρτη θερμοκρασιών και βαθμονομεί τακτικά τον εξοπλισμό παρακολούθησης περιβάλλοντος εναπόθεσης φαρμάκων (ως προς θερμοκρασία, φως, υγρασία, καθαριότητα).

Παράλληλα, υπάρχει ειδικό σύστημα συναγερμού που ειδοποιεί σε περίπτωση παρέκκλισης από τις προκαθορισμένες συνθήκες. Επιπλέον, η υλικοτεχνική υποδομή και οι διαδικασίες που η Intralink Logistics έχει καθιερώσει συνάδουν πλήρως με τις ορθές πρακτικές μεταφοράς και αποθήκευσης ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Παρακολούθηση Οχημάτων

Η Intralink Logistics διαθέτει πλήθος φορτηγών ελεγχόμενης θερμοκρασίας για τα οποία τηρούνται γραπτές διαδικασίες σχετικά με τη λειτουργία και συντήρησή τους, καθώς και του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για τη διανομή.

Για τη διασφάλιση της ενδεδειγμένης θερμοκρασίας, καταρτίζεται χάρτης θερμοκρασιών σε αντιπροσωπευτικές συνθήκες, ο οποίος συνυπολογίζει τις εποχικές διακυμάνσεις. Οι θερμοκρασίες εντός του θαλάμου, καθώς και η πορεία της διανομής, καταγράφονται μέσω του συστήματος e-track. Ο εξοπλισμός παρακολούθησης της θερμοκρασίας κατά τη μεταφορά, συντηρείται και βαθμονομείται σε ετήσια βάση.

Εξειδικευμένο Προσωπικό

Οι εργαζόμενοι που είναι υπεύθυνοι για τη διανομή και εναπόθεση φαρμάκων και προϊόντων υγείας, λαμβάνουν ειδική κατάρτιση για τα καθήκοντά τους και κατόπιν, συνεχή εκπαίδευση. Το έμπειρο προσωπικό είναι πλήρως ενημερωμένο και εργάζεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ορθής πρακτικής διανομής και αποθήκευσης.

aaa
Track & Trace