Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, στην υπηρεσία σας

Από το απλούστερο μεταφορικό έργο ως την παραλαβή, αποθήκευση σε κλιματιζόμενους χώρους, ασφάλιση, μεταφορά σε ελεγχόμενη θερμοκρασία, παράδοση με αντικαταβολή και επιστροφή σφραγισμένου αντιγράφου του τιμολογίου, απολαμβάνετε υψηλή ποιότητα.

Η υψηλή ποιότητα επεκτείνεται επίσης σε αφανείς υπηρεσίες όπως είναι ο εναλλακτικός επιχειρησιακός σχεδιασμός για τα απρόβλεπτα, ή ο συνεχής έλεγχος και πιστοποίηση από τρίτους φορείς.

Έτσι είμαστε π.χ. βέβαιοι, ότι την ελεγχόμενη θερμοκρασία, τη μετρούν σωστά βαθμονομημένα όργανα.

Μεταφορά

Παραλαβή, παράδοση μέσα σε 24 ώρες στο 95% της ηπειρωτικής Ελλάδας, με το αυτόνομο δίκτυο διανομής της Intralink Logistics και τους αποκλειστικούς της συνεργάτες. περισσότερα...

Δυνατότητα μεταφοράς με οχήματα ελεγχόμενης θερμοκρασίας και πιστοποιημένης χαρτογράφησης θαλάμου και χώρων.

Αποθήκευση

Προσωρινή εναπόθεση / αποθήκευση σε κλιματιζόμενους χώρους.

Παρακολούθηση & Ενημέρωση

Κεντρικός έλεγχος σε ολόκληρη τη διαδικασία μεταφοράς και αποθήκευσης:

  • Ιχνηλασιμότητα δέματος
  • Παρακολούθηση πορείας της παραγγελίας σε πραγματικό χρόνο
  • Παραδόσεις με PDA
  • Τεκμηρίωση παράδοσης σε πραγματικό χρόνο

Αντικαταβολές

Άμεση απόδοση των ποσών αντικαταβολής.

Επιστροφή τιμολογίου

Επιστροφή σφραγισμένου και υπογεγραμμένου αντιγράφου τιμολογίου.

Ασφάλιση

Ασφάλιση των εμπορευμάτων κατά την προσωρινή εναπόθεση και μεταφορά τους στον τελικό παραλήπτη.

share to social media...
Share on linkedin
Linkedin
Share on google
Google
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Track & Trace